Home > What Is > What Is This C:\Windows\System32\nl-NL

What Is This C:\Windows\System32\nl-NL

Sign In Sign In Remember me Not recommended on shared computers Sign in anonymously Sign In Forgot your password? A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. Alvast bedankt! Annuleren Toon voorbeeld Bron: Afbeelding: (Max. 4 MB) Stel zelf een vraag De community van GoeieVraag staat voor je klaar! Check This Out

Alleen ‘Ja’/ ‘Nee’ of een link is niet voldoende. 4.GoeieVraag is geen forum. Stay logged in Sign up now! Advertisement nowwhat01 Thread Starter Joined: Jun 19, 2015 Messages: 1 I found this on my computer C:\Windows\System32\nl-NL. Virtualization Driver, AVAST Software). http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=7&t=2479

It is suggested you look for an update for the following driver: aswsnx.sys (avast! Je krijgt de melding dat de schijf gecontroleerd kan worden tijdens de eerstvolgende herstart; klik op Schijfcontrole plannen en start je pc opnieuw op. true : false; ipb.vars['swfupload_debug'] = false; /* ---- other ---- */ ipb.vars['highlight_color'] = "#ade57a"; ipb.vars['charset'] = "iso-8859-1"; ipb.vars['time_offset'] = "-5"; ipb.vars['hour_format'] = "12"; ipb.vars['seo_enabled'] = 1; ipb.vars['seo_params'] = {"start":"-","end":"\/","varBlock":"?","varPage":"page-","varSep":"&","varJoin":"="}; /* Templates/Language

The system returned: (22) Invalid argument The remote host or network may be down. Generated Fri, 17 Mar 2017 22:51:31 GMT by s_hv884 (squid/3.5.20) ERROR The requested URL could not be retrieved The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://0.0.0.10/ Connection Gepost op 22-6-2012 op 09:01 Aan de linkerkant <----------------- staat een programma met de naam WhoCrashed zou u deze eens willen gebruiken? On Fri 22-6-2012 7:36:46 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\062212-30562-01.dmp This was probably caused by the following module: aswmonflt.sys (aswMonFlt+0x26C3) Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFFE8, 0x0, 0xFFFFFFFF8AC339CB, 0x0) Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

If you're new to Tech Support Guy, we highly recommend that you visit our Guide for New Members. Hoe kan ik een video toevoegen? All rights reserved. https://www.startpagina.nl/v/computers-internet/vraag/409207/blue-screen-error-windows Stel je vraag Populaire vragen in deze categorie ik heb bestanden op mijn D schijf gezet, maar hoe kom ik daar nu bij?

It is suggested you look for an update for the following driver: aswmonflt.sys (avast! In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help Krijg antwoord op die ene vraag Klik hier, stel je vraag en krijg meteen antwoord! More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.

Dit is géén waardevol antwoord op de vraag. https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/585143/sfc-scannow-will-not-complete/ I live in the USA so why do I something from the NL on my computer. File System Minifilter for Windows 2003/Vista, AVAST Software). nowwhat01, Jun 19, 2015 #1 dvk01 Derek Moderator Malware Specialist Joined: Dec 14, 2002 Messages: 50,602 very unlikely to be anything wrong.

This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems. his comment is here Antivirus System company: AVAST Software description: avast! Click here to join today! Please try the request again.

Probleemhandtekening: Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Landinstelling-id: 1043 Aanvullende informatie over dit probleem: BCCode: 50 BCP1: FFFFFFE8 BCP2: 00000000 BCP3: 8AC339CB BCP4: 00000000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: Login Register FAQ Search It is currently Sat 18 Mar 2017 5:50 am View unanswered posts | View active topics Board index All times are UTC + 7 Join over 733,556 other people just like you! this contact form true : false; ipb.vars['swfupload_debug'] = false; /* ---- other ---- */ ipb.vars['highlight_color'] = "#ade57a"; ipb.vars['charset'] = "iso-8859-1"; ipb.vars['time_offset'] = "-5"; ipb.vars['hour_format'] = "12"; ipb.vars['seo_enabled'] = 1; ipb.vars['seo_params'] = {"start":"-","end":"\/","varBlock":"?","varPage":"page-","varSep":"&","varJoin":"="}; /* Templates/Language

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. Check dus eerst of je antwoord er al bij staat. 2.Geef antwoord op de gestelde vraag.

On Sat 9-6-2012 7:50:05 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\060912-17406-01.dmp This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x8E3BF) Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x1C, 0x0, 0x0) Error: MEMORY_MANAGEMENT

Computers & internet 5 Tips voor het geven van een antwoord 1.Misschien is je antwoord al gegeven? Laat je mening erbuiten en ga geen discussies aan. 5.Als jouw bijdrage niet aan de richtlijnen voldoet, zal het moderatie team het moeten aanpassen of verwijderen. Hou je vraag en antwoord dus bij feiten. On Sat 16-6-2012 14:34:44 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\061612-19687-01.dmp This was probably caused by the following module: aswsnx.sys (aswSnx+0x8DC6) Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8AE2C0D2, 0xFFFFFFFFA80B05E4, 0x0) Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M

Tech Support Guy is completely free -- paid for by advertisers and donations. Please try the request again. SimonV 2. http://internetpasswordpro.com/what-is/what-is-c-windows-system32-sys-filesystem-sys-drmserver-exe.html Using the site is easy and fun.

Please re-enable javascript to access full functionality. Register a free account to unlock additional features at BleepingComputer.com Welcome to BleepingComputer, a free community where people like yourself come together to discuss and learn how to use their computers. Short URL to this thread: https://techguy.org/1150218 Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Google Your name or email address: Do you already have an account? If you're not already familiar with forums, watch our Welcome Guide to get started.

Virtualization Driver, AVAST Software) aswmonflt.sys (avast! Deze fouten kunnen worden veroorzaakt door zowel hardware- als softwareproblemen, en het kan lastig zijn het probleem op te lossen. File System Minifilter for Windows 2003/Vista, AVAST Software) If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that true : false; ipb.vars['swfupload_debug'] = false; /* ---- other ---- */ ipb.vars['highlight_color'] = "#ade57a"; ipb.vars['charset'] = "iso-8859-1"; ipb.vars['time_offset'] = "-5"; ipb.vars['hour_format'] = "12"; ipb.vars['seo_enabled'] = 1; ipb.vars['seo_params'] = {"start":"-","end":"\/","varBlock":"?","varPage":"page-","varSep":"&","varJoin":"="}; /* Templates/Language

Je kunt alleen een video toevoegen die al op een andere video-website staat, bijvoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6Umeer informatie > Video toevoegen (Optioneel) Let er op dat je antwoord voldoet aan de richtlijnen. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. RensvN Lid Posts: 5 Registreerde: 9-9-2011 lid Is Offline Gepost op 22-6-2012 op 09:17 Conclusion het gaat ..." - 23:41 Alesto vraagt: "Zelf dingen regelen voor werkgever bij zie..." - 23:24 SimonV beantwoordt: "wat is het email adres van rtl?" - 23:13 FReTePET vraagt: "Welke videokaart Alzheimer Zoeken

[ Geavanceerd Zoeken ] Praktische Zaken
Routeplanner Nieuws en Info sites
Aanbiedercheck.nl Allesineenpakketten.nl Tweakers Webwereld ZDNet C|Net eWeek MS TechNet Wired ZDNet Printbare versie